Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H(rev. 1.0) AMD SATA RAID/SATA AHCI Driver Herunterladen

Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H(rev. 1.0) AMD SATA RAID/SATA AHCI Driver for Windows XP/Vista 32/64bit.